Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2013

mimimi13
01:21
Fight Club
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaJuliette Juliette
mimimi13
01:14
2427 d3f4
Reposted frommariola mariola viawishyouwerehere wishyouwerehere
mimimi13
01:09
Reposted fromiblameyou iblameyou viapouler pouler
mimimi13
01:07
3531 b7e1
Reposted frommarrcin marrcin viaarizonadream arizonadream
mimimi13
01:02
3645 e35b
Reposted fromcountingme countingme viapouler pouler
mimimi13
01:00
8459 2ba6
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfoods prettyfoods
mimimi13
01:00
6176 8fdd 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viakasiula kasiula
mimimi13
00:54
8886 8372
Reposted fromkatalama katalama viawishyouwerehere wishyouwerehere

January 03 2013

mimimi13
22:09

January 02 2013

23:21
0540 ad17
Reposted fromkniepuder kniepuder viaminerai minerai
22:17
2286 b5f0
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viapouler pouler
mimimi13
21:43

December 25 2012

mimimi13
20:19
mimimi13
20:16
University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
mimimi13
20:14
mimimi13
20:10
Myślę, że wszyscy to czubki, prawdę mówiąc. Myślę, że wszyscy są absolutnie obłąkani przez cały czas. Poobserwuj ludzi czasem. Po prostu poobserwuj ludzi. Ludzie są absolutnie szaleni. Po prostu są. Spójrz na nas.
— Johnny Depp
Reposted frombeinthe beinthe viawishyouwerehere wishyouwerehere
mimimi13
14:49
3804 f708
HIMYM 7-16
Reposted fromBart966 Bart966 viaJuliette Juliette
mimimi13
01:50
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viakasiula kasiula
mimimi13
01:41
9254 1829
Reposted fromcalifornia-love california-love
01:39
6171 aa09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl